Obchodní podmínky

Objednáním a využíváním služeb vyslovuje a potvrzuje klient, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy. Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem, kterým je:

a

Klientem. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel a plátce v databázi poskytovatele.

Definice dalších pojmů

  1. Služba – webová aplikace pro zobrazení výdělků z affiliate programů.
  2. Účet - účet pro službu identifikovaným e-mailem
  3. Ceník - aktuální ceník tarifů je publikovaný na adrese http://www.affilboard.cz

Práva a povinnosti klienta

Práva a povinnosti poskytovatele

Poplatky a úhrady

Ochrana osobních dat